İnsan Kaynakları Politikamız

Çalışanlarla ilişkileri yürütmek üzere Tukaş İnsan Kaynakları Müdürlüğü oluşturulmuştur. Bu departman, işe alımın; çalışanların oryantasyon eğitiminin ve mesleki gelişim eğitimlerine katılımlarının sağlanmasının; kariyerlerinin planlanmasının ve performanslarının değerlendirilmesiyle ilgili mevcut sistemlerin yürütülmesinin; bordro ve diğer idari işlemlerin yürütülmesinden sorumludur. 

Tukaş’ın insan kaynakları politikasının ana bileşeni, çalışanlarının en önemli kaynak olması ilkesi üzerine kurulmuştur. Sonuç odaklı, yenilikçi, toplam kalite anlayışını benimsemiş, değişime ve gelişime ayak uyduran, global anlamda rekabet avantajı sağlayan Tukaş’ın insan kaynakları uygulamalarıyla, şirket içi terfi prensibine uygun olarak, mevcut yüksek potansiyelli çalışanlar belirlenmekte ve bu çalışanlar gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesini amaçlayan kariyer planlama sistemiyle daha fazla sorumluluk isteyen görevlere hazırlanmaktadır. 

Çalışanların özlük işlemleri ve yasalarla belirlenen çerçevede yapılması gereken işlemler, zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmektedir. Çalışanların kanuna aykırı ve etik olmayan uygulamalar konusundaki kaygılarını Yönetim Kurulu’na iletmeleri hiçbir şekilde kısıtlanmamıştır. 

Ana amacı, tüm faaliyetlerinde çalışanlarıyla bir bütünlük içinde hareket etmek olan Tukaş, bu amaç doğrultusunda ekip çalışmasına önem vermektedir. Tukaş’ta, şirketin bugün ve gelecekteki hedeflerine ulaşmasını sağlayabilmek, çalışanların etkinliğini ölçerek gelişimlerine katkıda bulunmak, şirketin hedefleri ile çalışan personelin bireysel hedeflerini bütünleştirerek çalışanların yarattığı katma değeri şirketin ortak amaç ve hedefleri doğrultusunda yönlendirmek ve sinerji yaratmak amacıyla, çalışan verimliliğine ve dolayısıyla şirketin dinamizmine, motivasyonuna ve kârlılığına önemli katkılarda bulunan “Performans Yönetimi Sistemi” ve “Ücret Yönetim Sistemi” uygulanmaktadır. Ayrıca Genel Müdürlük tarafından yılda 2 defa tüm çalışanların katıldığı bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. 

Tukaş, gıda sanayisinde faaliyet gösteren bir şirket olarak, çalışanlarının sağlığıyla ve iş güvenliğiyle ilgili gerekli koşulları sağlamakta ve bu koşulları sürekli geliştirmektedir. 

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için gizlilik politikamızı inceleyebilirsiniz. Kapat X